Studijsko putovanje radne skupine Sestrinstvo u London i Edinburgh


  • 14/03/2022

Na sastancima održanima na University of Greenwich, School of Health Sciences i University of Edinburgh, School of Health in Social Science razmijenjena su iskustva vezana uz organizaciju i izvođenje studijskih programa sestrinstva sa predstavnicima spomenutih britanskih fakulteta. Sugovornici su obuhvaćali akademske voditelje posjećenih fakulteta, predstavnike nastavnika, te voditelja tehničke službe. Nakon predstavljanja institucija razgovaralo se o stručnim i organizacijskim pitanjima kao što su postupci i kriteriji upisa studenata, organizacija teorijske i praktične nastave, sustavi podrške za nastavnike i studente, suradnja s nastavnim bazama, suradnja s drugim Sveučilištima u okruženju te znanstvenom radu djelatnika.

Pri School of Health Sciences u Londonu, organizirao se i obilazak njihovog novog simulacijskog centra za realizaciju pretkliničke nastave pri čemu se raspravljalo o stjecanju vještina studenata u kontroliranim simuliranim uvjetima, prije susreta i rada studenata s pacijentima u realnim, kliničkim uvjetima. Ovo studijsko putovanje i posjet svjetski renomiranim fakultetima sestrinstva u Ujedinjenom Kraljevstvu kao kolijevci sestrinske struke uvelike je obogatilo iskustva članova radne skupine Sestrinstvo, potvrdilo dobra organizacijska rješenja koja se već primjenjuju te pokazalo moguće načine i puteve daljnjeg napretka i usavršavanja studijskih programa sestrinstva pri Sveučilištu u Puli.