Održana završna konferencija projekta


  • 16/03/2022

U utorak, 15. ožujka 2022. godine, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli održalo je završnu konferenciju projekta „Razvoj i unapređenje studijskih programa sukladno HKO-u na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli“ s početkom u 11 sati na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.892.627,50 kuna, a financiran je iz sredstava Europske unije u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Razdoblje provedbe projekta bilo je od 22. ožujka 2019. do 22. ožujka 2022. godine. Isti je prijavljen na poziv „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli kao nositelj projekta „Razvoj i unapređenje studijskih programa sukladno HKO-u na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli“ je uz partnerstvo Opće bolnice Pula i Sveučilišta u Zadru oformio dvije radne skupine – radna skupina Kultura i turizam (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Sveučilište u Zadru) i radna skupina Sestrinstvo (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Opća bolnica Pula). U proteklih 36 mjeseci radne skupine Kultura i turizam te Sestrinstvo realizirale su niz aktivnosti i ciljeva, koji su predstavljeni na održanoj završnoj konferenciji od strane predstavnika nositelja projekta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, partnera Opće bolnice Pula i Sveučilišta u Zadru, te predstavnika radnih skupina.

Konferenciji su prisustvovali članovi projektnog tima, odnosno djelatnici prijavitelja Sveučilišta Jurja Dobrila u Puli, predstavnici partnera uključenih u provedbu projekta te suradnici. Kao članovi projektnog tima nositelja projekta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, na konferenciji su sudjelovali dr. sc. Sanja Radolović, MBA, voditeljica projekta, zatim izv. prof. dr. sc. Mauro Štifanić, izv. prof. dr. sc. Nikola Vojnović, Dijana Majstorović, mag. med. techn., v. pred. te dio tima zadužen za administraciju projekta. Od strane projektnog partnera Opće bolnice Pula sudjelovali su doc. dr. sc. Dragan Trivanović, Prim. Davor Zoričić, dr. med., te Irina Pucić, dipl. med. techn. Ispred projektnog partnera Sveučilišta u Zadru, konferenciji su prisustvovali izv. prof. dr. sc. Ljiljana Zekanović-Korona, dr. sc. Jurica Grzunov i dr. sc. Vesna Kalajžić.

Konferenciju je otvorila voditeljica projekta dr. sc. Sanja Radolović, MBA koja je nakon pozdravnog govora istaknula kako su kroz projekt „Razvoj i unapređenje studijskih programa sukladno HKO-u na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli” izrađena dva standarda zanimanja i kvalifikacija u području kulture i turizma. Preddiplomski sveučilišni studij Kultura i turizam usklađen je s novoizrađenim standardima, unaprijeđen je postojeći preddiplomski stručni studij Sestrinstvo, dok je razvijen i novi diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo s već izrađenim standardima kvalifikacija. Ono što je tijekom provedbe projekta bilo značajno je i provedba javne nabave za opremanje kabineta vještina u vrijednosti gotovo pola milijuna kuna, što je također financirano iz Europskog socijalnog fonda. Istaknula je ostvarene rezultate i čestitala članovima projektnog tima na predanom radu i rezultatima.

Naglasila je i da se projekt provodio radi rješavanja problema neusklađenosti kompetencija i ishoda učenja postojećih studijskih programa s potrebama tržišta rada te nepostojanja studijskih programa u ustanovi prijavitelja koji se temelje na odgovarajućim standardima zanimanja i kvalifikacija. Projektnim aktivnostima pridonijelo se povećanju kvalitete i relevantnosti nastavne djelatnosti u Republici Hrvatskoj razvojem i unapređenjem studijskih programa sukladno standardima kvalifikacija, opremanjem vježbaonice te jačanjem kompetencija nastavnog osoblja.

U nastavku konferencije Radolović je opisala i kako izgleda proces upravljanja projektom, od izvještavanja do promotivnih aktivnosti kao što je i završna konferencija. Zatim je napravljen pregled svih ključnih aktivnosti od ožujka 2019. godine – od početne konferencije, izrade web stranice i promotivnih materijala, studijskih putovanja i radionica za nastavno osoblje, provedbe fokusnih skupina i recenzija studijskih programa, opremanja kabineta vještina, izrade standarda zanimanja i kvalifikacija, razvoja i unapređenja studijskih programa, do završne konferencije i publikacija o projektnim aktivnostima.

U ime projektnog partnera Opće bolnice Pula, sudionicima konferencije obratio se doc. dr. sc. Dragan Trivanović, pomoćnik za kvalitetu Opće bolnice Pula. Na samom početku istaknuo je akreditaciju zdravstvenih ustanova i njihovu vrijednost, te kako je Opća bolnica Pula druga akreditirana zdravstvena institucija u Republici Hrvatskoj, nakon Opće bolnice Gospić. Istaknuo je prednosti akreditacije, poput validiranih standarda, proaktivnosti, kulture kvalitete te evaluacije standarda, te koristi akreditacije za ustanovu, bolesnike i osoblje. Pri samom završetku obraćanja sudionicima naglasio je važne ciljeve Opće bolnice Pula vezane uz unapređenje kompetencija svih djelatnika prilikom zapošljavanja i rada, usvajanja novih i provjere stečenih znanja, ali i vezane uz važnost uske suradnje sa Sveučilištem u Puli u preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim aktivnostima.

U ime projektnog partnera Sveučilišta u Zadru okupljenima se obratila i izv. prof. dr. sc. Ljiljana Zekanović–Korona, pročelnica Odjela za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, koja je izrazila zadovoljstvo suradnjom među Sveučilištima uključenim u projekt. Također je prezentirala rezultate rada u okviru radne skupine Kultura i turizam. Krenuvši od povijesti razvoja studija Kultura i turizam u Zadru i Puli, istaknula je važnost projekta u olakšavanju prijema visoko obrazovanih stručnjaka u tržište te omogućavanje prepoznatljivosti studija. Radna skupina posjetila je dva visoka učilišta u Portugalu s ciljem analize preddiplomskih studijskih programa, dok su uslijed pandemije otkazanog studijskog putovanja u institucijama u Berlinu u online obliku istražili studijske programe. Prilikom provedbe projektnih aktivnosti susretali su se s problemima uzrokovanim pandemijom virusa Covid-19, koji su utjecali i otežali određene aktivnosti. Pri samom završetku obraćanja sudionicima istaknula je realizirane aktivnosti i one ključne, izradu dva standarda zanimanja naziva Stručni suradnik za kulturu i Stručni suradnik za turizam, izradu jednog stadnarda kvalifikacija, te usklađivanje postojećeg preddiplonskog sveučilišnog studijskog programa Kultura i turizam s novoizrađenim standardima.

Rezultate ostvarene u okviru radne skupine Sestrinstvo predstavili su voditelj radne skupine izv. prof. dr. sc. Mauro Štifanić te voditeljica preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo Dijana Majstorović, mag. med. techn., v. pred. Opremanjem kabineta vještina medicinskom opremom u vrijednosti gotovo pola milijuna kuna, instalacijom i provedenoj edukaciji o korištenju iste te jačanjem kompetencija nastavnika unaprijeđen je preddiplomski stručni studij Sestrinstva. Za vrijeme trajanja projekta izrađen je i elaborat diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva u skladu sa svim primjenjivim propisima, uključujući HKO. Prijedlog studijskog programa recenziran je i odobren na svim razinama te pokrenut 2021. godine. Predstavnici radne skupine detaljno su prikazali sadržaj elaborata i prenijeli svoja iskustva sa studijskog putovanja i posjete Sveučilištima u Velikoj Britaniji tijekom kojih su stekli vrijedna iskustva. Također su pri kraju prezentacije istaknuli zadovoljstvo partnerstvom i zajedničkim radom prema postignutim rezultatima, uz nadu za buduće suradnje u okviru sličnih projekata.